WACKERBAUER (Nemecko)

Separačné mlyny WACKERBAUER

zariadenia WACKERBAUER

Wackerbauer je tradičná rodinná firma sídliaca v hornobavorskom meste Ampfing. V oblasti recyklácie biologických odpadov spoločnosť ponúka produktové portfólio počínajúc jednotlivými separačným mlynmi až po návrhy celkových systémov, vrátane dopravníkov a prijímacieho žľabu.

Separačný mlyn TM 75

Mlyn TM 75 je určený pre mletie a triedenie bioodpadu a obalových materiálov pre ďalšie spracovanie v zariadeniach na výrobu bioplynu. Biologické odpady (komunálny organický odpad, organický odpad z domácností, expirované potraviny, organický odpad z výroby potravín) môže byť ďalej spracovaný v hygienizačných procesoch alebo v zariadeniach na výrobu bioplynu. Oddelené obalové materiály (plasty, fólie, kompozitný materiál) môžu byť využité na recykláciu. Zariadenie v roku 2013 získalo čestnú cenu Bavorska za inovácie.

Oblasti využitia

Využitie v potravinárskom priemysle, bioplynových staniciach, zberné dvory komunálneho odpadu.

Galéria

Wackerbauer TM 75

mlyn Wackerbauer TM 75

Wackerbauer TM 75

ukážka práce mlynu Wackerbauer na miniatúre

Wackerbauer TM 75

mlyn Wackerbauer TM 75

Wackerbauer TM 75

mlyn Wackerbauer TM 75

Wackerbauer TM 75

mlyn Wackerbauer TM 75

Máte záujem o bližšie informácie? Napíšte nám!

Formulár na vyžiadanie informácií
Copyright 2009–2015 | INECS®
Created by SUEWEB based on Element theme