Oblasti použitia

Nami ponúkané zariadenia sú aplikovateľné v týchto oblastiach:

Odpady z potravinárskeho priemyslu, obaly z elektroniky, ...
Odpady z potravinárskeho priemyslu, obaly z elektroniky, ...
Odpady z potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, obaly z kozmetiky, ...
Odpady z potravinárskeho priemyslu, organický komunálny odpad, ...
Odpady z potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, obaly z kozmetiky ...
Odpady z drevárskeho priemyslu, píl, odpadový drevný materiál ako palety, železničné podvaly, odpady zo zelene ...
Odpady z potravinárskeho priemyslu, organický komunálny odpad, ...
Odpady z domácností, organický komunálny odpad, odpady z potravinárskeho priemyslu ...
Čistenie nádob a kontajnerov určených pre odpady z domácností, komunálny odpad, odpady z potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu, odpady z kliník a nemocníc ...
Optické triediče REDWAVE nájdu uplatnenie v takých oblastiach, akými sú recyklácia plastov, papiera, skla, dreva. Ďalej v baníckom priemysle, spracovanie elektronického šrotu, automobilový priemysel, separácia železných a neželezných kovov...

Zároveň vám ponúkame aj zariadenia od výrobcov:

Bramidan, Presona, Unikasset, AMB Ecosteril, Retec.
Neváhajte nás kontaktovať!

Copyright 2009–2015 | INECS®
Created by SUEWEB based on Element theme